Home

Ulla Hultberg E-post/e-mail: ulla@ullahultberg.com

Jag arbetar med bild och skulptur i glastekniker, men även i andra material som t ex textil, betong och papper. Naturen och dess skiftningar är min inspirationskälla.

 

Jag är utbildad på Högskolan för design och konsthantverk, HDK, i Göteborg 1978-83 och därefter har jag varit verksam som konstnär, se vidare mitt cv.

 

Under senare år har jag arbetat mest i glastekniker. Glaset bränner jag och formar i ugn i ca. 800°. Jag målar på glaset, bearbetar underlaget, smälter ihop bitar som jag skurit ut, använder glaskross och ibland andra material för att få fram den bild och det uttryck jag önskar.

I work with pictures and sculpture in glass techniques, but also in other materials such as textiles, concrete and paper. Nature and its fluctuations is my source of inspiration.

 

I trained at the School of Design and Crafts, HDK, Gothenburg 1978-83 and then I have been working as an artist, see my CV.

 

In recent years I have been working mostly in glass techniques. The glass I burn and molds in the oven for approx. 800 ¡. I paint on glass, process documents, merge bits that I cut out, using broken glass and sometimes other materials to produce the image and the expression I want.

Copyright © Ulla Hultberg. All Rights Reserved